HomeХобби и стильRelated VideosMore From: Barbusha

How to find your favorite brands on Aliexpress

60 ratings | 1506 views
Děkuji za shlédnutí videa♥ NÁPLŇ MISKU PRO PSY V ÚTULCÍCH POUHÝM KLIKNUTÍM 🐕 https://www.pesweb.cz/cz/naplnte-misky Music: http://bit.ly/2ohJOuV
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (1)
Jan Suchánek (1 year ago)
Ahoj nefunguje to 😭 najde mi to nějaké fake věci mam strach ze to nepřijde jako originál 😭 nevis co s Tim 😢? Nefunguje ani calvin ani Tommy

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.